Algemene voorwaarden

Voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van IntoWoodProducts een vennootschap onder firma, opgericht volgens de wetgeving van Nederland. IntoWoodProducts is gevestigd aan de Hagemuntweg 7 te Etten-Leur in Nederland (products@intowood.nl telefonisch bereikbaar op 076 7620622). Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nr 6022 0392. BTW nummer 8538 15197B01. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aan-en verkoop-overeenkomsten aangegaan door IntoWoodProducts en haar klanten via de website van IntoWoodProducts (intowoodproducts.nl). Bij het aanvinken van het vakje “ik ga akkoord met de voorwaarden” gaat u akkoord met de inhoud en hun toepasbaarheid op de overeenkomst die u aangaat met IntoWoodProducts. Er kan geen bestelling worden gedaan zonder akkoord te zijn met deze voorwaarden.

Aankopen op de webshop
U kunt een bestelling plaatsen bij IntoWoodProducts door te klikken op alle gewenste items op de website, die zal de producten in uw ‘winkelwagen’ plaatsen. Zodra de `winkelwagen` overeenkomt met uw wensen, kunt u klikken op ‘bestelling afronden’. Die genereert vervolgens een formulier voor uw gegevens en hier moet u de manier van betaling aanklikken. Na voltooiing van de bestelbon met inbegrip van de details van de betaling, kunt u klikken op ‘bestelling afronden’. Bij aankoop wordt er een functie gebruikt van Google om conversies te meten.

Na verwerking van uw bestelling, stuurt IntoWoodProducts in principe een e-mail ter bevestiging van ontvangst. Indien een product niet op voorraad is wordt er zo snel mogelijk contact met u opgenomen waarna het bedrag wordt geretourneerd. De koopovereenkomst wordt ingevuld in deze e-mail. IntoWoodProducts behoudt zich het recht om een transactie proces om welke reden en / of diensten te weigeren aan iedereen op elk moment naar eigen goeddunken.

Prijzen en informatie over de website
De prijzen die op de website staan zijn inclusief BTW. De totale prijs vermeld op de order en op het elektronische bestelformulier omvat de prijs inclusief BTW. IntoWoodProducts berekent € 7,50 verzendkosten. Elke en alle douanerechten of invoerrechten en / of lokale heffingen zijn voor rekening van de klant. Bovengenoemde kosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Prijzen zijn onderhevig aan veranderingen op elk moment. Veranderingen in de prijzen hebben geen invloed op de te betalen som in een gesloten koopovereenkomst zoals bevestigd door IntoWoodProducts per e-mail.

Hoewel alle informatie met betrekking tot prijzen, specificaties etc. wordt geplaatst op de website met de grootst mogelijke zorg, geeft IntoWoodProducts geen garantie voor de juistheid ervan. IntoWoodProducts is niet gebonden aan de afgifte van alle bestellingen die zijn geplaatst op basis van onjuiste informatie die werd getoond op de website. Bepaalde links op de website geven toegang tot websites en informatiebronnen die worden geëxploiteerd en onderhouden door derde partijen. IntoWoodProducts heeft geen controle over deze sites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan.

Betaling
IntoWoodProducts zal alles in het werk stellen om binnen vijf werkdagen te leveren, zodra de betaling ontvangen is. Hoe sneller de betaling binnen is, hoe sneller de levering. IntoWoodProducts rekent € 6,50 verzendkosten binnen Nederland. Dit wordt bevestigd per email.

Levering
IntoWoodProducts zal haar uiterste best doen om alle aankopen binnen de termijn van vijf werkdagen te leveren. IntoWoodProducts is niet aansprakelijk indien de levering plaats vindt op een later tijdstip. IntoWoodProducts heeft het recht de opdracht tot dertig dagen na de bestelling te leveren zonder in gebreke te worden gesteld door de klant. Wanneer het termijn wordt overschreden ontvangt de klant een schriftelijke bevestiging. De klant kan dan kosteloos de overeenkomst ontbinden. De klant ontvangt dan zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na ontbinding, het betaalde bedrag terug. Leveringen vinden plaats per PostNL. Indien de koerier er niet in slaagt uw bestelling bij de eerste poging te leveren, zal hij / zij een bericht achterlaten, met vermelding van informatie wanneer de tweede poging wordt ondernomen. Dit proces wordt nog een keer herhaald waarop PostNL contact met u opneemt om uw wensen met betrekking tot de levering te bespreken (verzenden naar een ander adres, terug naar de afzender). Eventuele klachten over de staat waarin de goederen zijn geleverd (inclusief ontbrekende onderdelen) moet worden gedaan aan IntoWoodProducts uiterlijk twee werkdagen na ontvangst van de goederen per e-mail of telefoon.

Terugsturen?
Alle goederen gekocht bij IntoWoodProducts kunnen geretourneerd worden tot acht werkdagen na levering. Annulering moet automatisch leiden tot de ontbinding van de koopovereenkomst tussen IntoWoodProducts en de klant, hierbij is de klant verplicht om de goederen terug te sturen naar IntoWoodProducts binnen zeven werkdagen na ontvangst van de goederen. Terugkerende goederen buiten de aangegeven periode kunnen worden teruggegeven aan de koper zonder restitutie. Alle nauwkeurig geretourneerde producten zullen worden gecrediteerd binnen 30 dagen als een terugbetaling aan de kredietwaardigheid van de oorspronkelijke koper of op de bankrekening, exclusief de eventuele verzendkosten naar het afleveradres. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de koper. Met het oog op het krijgen van een teruggave, moet het product dat u terugstuurt in nieuwe ongebruikte staat zijn in de originele verpakking.

Het retour adres voor diensten van PostNL is:

IntoWoodProducts
Hagemuntweg 7
4879 NM Etten-Leur

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid jegens de koper wordt beperkt tot het bedrag van de aankoopprijs. IntoWoodProducts is nimmer aansprakelijk voor enig verlies van winst of goodwill of enige andere gevolgschade.

Toepasselijk recht en forum
De wetten van Nederland zijn van toepassing. Elk geschil met betrekking tot een aankoop en verkoop overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de Rechtbank te Breda tenzij IntoWoodProducts ervoor kiest om dit geschil voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de kopers te brengen.